Doelstelling

De hoofd doelstellingen zoals deze vastgesteld zijn in de statuten luiden:

  • Uit het oogpunt van gelijkheid helpen van arme, behoeftige en minder bevoorrechte mensen.
  • Het ondersteunen van buitenlandse stichtingen en projecten die zich inzetten om “kansloze” kinderen en mensen te helpen en een toekomst te bieden;
  • Mensen bewust maken van de nood van anderen gerelateerd aan de hiervoor beschreven doelen.

Het concrete huidige doel van de sticthing zoals geformuleerd in het  beleidsplan:

  • De Carpe Diem Foundation ondersteunen in praktische vorm; Het delen van kennis en meedenken over projecten. Hoofdzakelijk het financiëel ondersteunen van de projecten. Met name geldt dit voor voor het verder bouwen van het kindertehuis ‘HOPE home’.

Het volledige beleidsplan is hier te bekijken:  Beleidsplan 2019-2021.