HOPE HOME GIRLS

Een zelfde huis als HOPE HOME BOYS maar dan voor meisjes. De aanvragen bleven komen. De nood is ook echt hoog. In India is het leven extra zwaar voor meisjes.

Daarom is in 2015 gestart met de bouw van nog een huis, maar dan voor 50 meisjes. Dit is geopend in 2016 en in een aantal jaar naar de 50 kinderen toegewerkt.

Deze meisjes (sommige zusjes van de jongens) zijn of (half)wees of komen uit zeer arme gezinnen. Hope Home bied voor deze kinderen

  • een veilige plaats
  • goede scholing
  • gezond eten

Ze mogen zijn wie ze zijn en worden opgevoed met de liefde van Jezus Christus. Hierdoor leren ze vrouwen te worden die in staat zijn om een echte moeder te zijn.

In 2019 is een tweede verdieping op het huis gebouwd zodat ook hier nu voldoende ruimte is voor een bibliotheek/studie ruimte, computer ruimte en woonruimte voor personeel.

Momenteel helpen we mee met het financieren van de operationele kosten. Dit komt neer op zo’n 30 euro per kind per maand.