Wees deelgenoot…

…in de noden van de heiligen (Romeinen 12:13)

Wat een nood is er en hoe helpt God zelf om ons deelgenoot te laten zijn. We zien de armoede en zorgen in de vele gezinnen.
Het raakt ons. Jou ook? Kijk en lees hieronder.
Voel mee en handel alsof het je eigen nood betreft.

Deze vrouw is een weduwe met kleine kinderen. Vanwege de lock-down kan ze niet in haar leeftocht voorzien…
Van deze man zijn drie dochters al gehuwd. Zijn vrouw is verlamd en kan totaal geen werk doen. Hij werkt hard en houdt zou zijn gezin draaiend.
Ramamma is weduwe. Verwaarloosd en verlaten door haar familie. Ze is arm en heeft niets.
Deze vrouw is arm. Haar man is een dronkaard en werkt niet. Hun zoon is blind. Zij is de kostwinner.
Lachama is heel arm. Ze heeft geen familie. Ze doet wel klusjes, maar leeft van de hulp van andere.
Anjani. Een arme weduwe, met niemand die voor haar zorgt. Ze doet klusjes om in levensonderhoud te voorzien. Ze woont in een gehuurde woning.
Thappetla is een weduwe met drie kinderen. In de afgelopen twee jaar heeft ze haar man en zoon verloren.
Marthamma is een oudere vrouw. Ze heeft een kind. Ze wonen in een huis wat niet van hunzelf is. De eigenaar die haar benarde situatie zag, heeft dit gegeven.
Ribca, een weduwe met drie kinderen. Ze zijn arm.
Nog een arme familie van zes gezinsleden.
Erpula is een alleenstaande oude vrouw. Ze heeft niets om op terug te vallen. Ze doet was klusjes om wat geld te verdienen om van te leven.
Gundaboina is volledig verlamd en kan niet werken. Zijn vrouw werkt en verdient zo wat geld. Ze hebben twee kinderen.
De gezinssituatie van Kavita is erg zielig. Haar man heeft haar in de steek gelaten en is met een andere vrouw getrouwd. Ze heeft twee meisjes. Een van de meisjes is geestelijk beperkt. Een zeer moeilijke en kwetsbare situatie.
Gidala en zijn vrouw. Niemand om voor ze te zorgen. Hij heeft al zes jaar last van TB.
Een erg arme familie. Ze zijn met z’n zessen.
Deze arme weduwe heeft ook een probleem met haar ogen. Daardoor kan zie niet goed zien en niet werken.
Een dagloner. Hij heeft geen werk sinds de lock-down. Hij heeft vier dochters en twee zonen. Twee dochters zijn in een hostel net als HOPE HOME.

Sommige van de gezinnen waren in tranen omdat God hulp stuurde. Juist op tijd! We zijn dankbaar dat de HEERE ons gebruikt.
Alle eer aan GOD!