ANBI beschikking binnen!

Weer een grote mijlpaal. We zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan Samanatha fiscaal aftrekbaar.